امروز: شنبه, 22 مرداد 1401
شما می توانید از نیویورک تا کالیفرنیا را با چراغ های اتوموبیل رانندگی کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید تمام راه را ببینید."راز "
خرید کتب کمک درسی گل واژه ديكته شب اول ابتدايي

خرید کتب کمک درسی گل واژه ديكته شب اول ابتدايي

ديكته شب اول ابتدايي

مجموعه كتاب ها: كار و تمرين
مقطع تحصيلي: ابتدايي
سال تحصيلي:  اول
تاريخ انتشار:1394
نشر گل واژه
قيمت:

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

 

ادامه مطلب...
 
کمک درسی گل واژه رياضي اول ابتدايي

کمک درسی گل واژه رياضي اول ابتدايي

رياضي اول ابتدايي

مجموعه كتاب ها: كار و تمرين
مقطع تحصيلي: ابتدايي
سال تحصيلي: اول
مولف:  ام البنین جعفر
تاريخ انتشار:1389
نشر گل واژه
قيمت: تومان6,300

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

 

ادامه مطلب...
 
گل واژه علوم دوم ابتدايي

سایت کتب کمک درسی گل واژه علوم دوم ابتدايي

علوم دوم ابتدايي

مجموعه كتاب ها: كار و تمرين
مقطع تحصيلي:  ابتدايي
سال تحصيلي:دوم
مولف: ام البنين جعفر
تاريخ انتشار: 1394
نشر گل واژه
قيمت:

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

 

ادامه مطلب...
 
کتاب کمک درسی گل واژه رياضي دوم ابتدايي

کتاب کمک درسی گل واژه رياضي دوم ابتدايي

رياضي دوم ابتدايي

مجموعه كتاب ها:  كار و تمرين
مقطع تحصيلي:  ابتدايي
سال تحصيلي: دوم
مولف:  ام البنين جعفر
تاريخ انتشار: 1389
نشر گل واژه
قيمت: تومان6,600

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

 

ادامه مطلب...
 
نشر گل واژه امتحانات دروس سوم ابتدايي

نشر گل واژه امتحانات دروس سوم ابتدايي

امتحانات دروس سوم ابتدايي

مجموعه كتاب ها: سوالات دروس
مقطع تحصيلي:  ابتدايي
سال تحصيلي: سوم
مولف: مرضيه شيباني
تاريخ انتشار:1389
نشر گل واژه
قيمت: تومان4,000

مجموعه سوالات دروس دوره ابتدايي

در روزهاي برگزاري امتحان بيشتر دانش آموزان به يك منبع سوال براي ارزيابي از عملكرد خود نياز دارند. اين مجموعه با دارا بودن سوالات مهم امتحاني براي تمام دروس مي تواند منبع مناسبي براي برطرف نمودن اين نياز باشد. تمامي سوالات اين كتاب داراي پاسخ تشريحي است.

 

ادامه مطلب...
 
کمک درسی نشر گل واژه علوم سوم ابتدايي

کمک درسی نشر گل واژه علوم سوم ابتدايي

علوم سوم ابتدايي

مجموعه كتاب ها:  كار و تمرين
مقطع تحصيلي:  ابتدايي
سال تحصيلي: سوم
مولف: منير محبعلي - ناهید السادادت ضیغمی
تاريخ انتشار: 1389
نشر گل واژه
قيمت: تومان3,200

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

 

ادامه مطلب...
 
خرید کمک درسی گل واژه رياضي سوم ابتدايي

خرید کمک درسی گل واژه رياضي سوم ابتدايي

رياضي سوم ابتدايي

مجموعه كتاب ها:  كار و تمرين
مقطع تحصيلي:  ابتدايي
سال تحصيلي: سوم
مولف: ناهيد السادات ضيغمي
تاريخ انتشار:1394
نشر گل واژه
قيمت:

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

 

ادامه مطلب...
 
نشر گل واژه امتحانات دروس چهارم ابتدايي

نشر گل واژه امتحانات دروس چهارم ابتدايي

امتحانات دروس چهارم ابتدايي

مجموعه كتاب ها: كار و تمرين
مقطع تحصيلي:  ابتدايي
سال تحصيلي: چهارم
نشر گل واژه

مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

 1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
 2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
 3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
 4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
 5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
 6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي
  ادامه مطلب...
   
  خرید کمک درسی گل واژه رياضي چهارم ابتدايي

  خرید کمک درسی گل واژه رياضي چهارم ابتدايي

  رياضي چهارم ابتدايي

  مجموعه كتاب ها: كار و تمرين
  مقطع تحصيلي:  ابتدايي
  سال تحصيلي: چهارم
  مولف:  ناهيد السادات ضيغمي
  تاريخ انتشار:1394
  نشر گل واژه
  قيمت: تومان

  مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

  اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

  1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
  2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
  3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
  4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
  5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
  6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

   

  ادامه مطلب...
   
  کمک درسی گل واژه علوم چهارم ابتدايي

  کمک درسی گل واژه علوم چهارم ابتدايي

  علوم چهارم ابتدايي

  مجموعه كتاب ها:  كار و تمرين
  مقطع تحصيلي: ابتدايي
  سال تحصيلي: چهارم
  مولف: آمنه لطيفي- ناهیدسادات ضیغمی
  تاريخ انتشار:1394
  نشر گل واژه
  قيمت: تومان

  مجموعه كتاب هاي كار و تمرين دوره ابتدايي

  اين مجموعه با استفاده از نظرات دبيران با تجربه براي تثبيت آموخته هاي دانش آموزان طراحي شده است. ويژگي كتاب هاي رياضي اين مجموعه به شرح زير است:

  1. آموزش نكات اصلي درس با عنوان كلبه ي آموزش
  2. ارائه تمرين هاي منظم هفتگي براساس جلسات آموزشي دبيران
  3. ارزشيابي ماهانه از آموخته هاي دانش آموزان
  4. ارزشيابي به صورت سوالات چهار گزينه اي
  5. چند دوره سوالات ارزشيابي ترم اول و پاياني
  6. طراحي بسيار جذاب براي دانش آموزان به صورت رنگي

   

  ادامه مطلب...
   


  صفحه 1 از 14

  تبلیغات

  بنر

  حاضرین در سایت

  ما 73 مهمان آنلاین داریم

  مطلع شدن از خدمات ما ....

  با عضویت در این خبرنامه از برنامه ها و تغییرات کاری ما آگاه می شوید: کتب جدید آموزشی ، منتشران جدید، سمینارهای مختلف آموزشی.همه این مطالب به ایمیل شما ارسال می شود. با ما همراه شوید ...


     آدرس: تهران ، میدان انقلاب


  تلفن تماس :-88944299--66401004--88944298

  طراحی سايت و بهينه سازي توسط شرکت توسعه نسل وب