امروز: شنبه, 22 مرداد 1401
شما می توانید از نیویورک تا کالیفرنیا را با چراغ های اتوموبیل رانندگی کنید بدون اینکه نیاز داشته باشید تمام راه را ببینید."راز "
انتشارات پردازشگران
خرید کتاب مجموعه سوالات مدیریت (٢ جلد ) سراسری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 14:06

مجموعه سوالات مدیریت (٢ جلد  )

مجموعه سوالات مدیریت (٢ جلد  )سراسری

Questions of Administration

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت 

آزاد و سراسری

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 حسابداری دولتی

3 مالیه عمومی و بودجه

4 -  مدیریت تولید

5 تئوریهای مدیریت

6 مدیریت مالی

7 اقتصاد خرد و كلان

8 ریاضی و آمار

9 تحقیق در عملیات

10 بازاریابی

11 كاربرد كامپیوتر در مدیریت

مولفان : سمانه مبرهن – سید مجید موسوی شیاده – موسی مهدی كرمی – المیرا علی اكبری – روشنك آذرافشار – سعیده شعبانی – محمد رضا زمانی – میلاد زمانی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:44
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب مجموعه سوالات مدیریت آزاد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 14:06

مجموعه سوالات مدیریت (٢ جلد  )

مجموعه سوالات مدیریت (٢ جلد  ) آزاد

Questions of Administration

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت 

آزاد و سراسری

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 حسابداری دولتی

3 مالیه عمومی و بودجه

4 -  مدیریت تولید

5 تئوریهای مدیریت

6 مدیریت مالی

7 اقتصاد خرد و كلان

8 ریاضی و آمار

9 تحقیق در عملیات

10 بازاریابی

11 كاربرد كامپیوتر در مدیریت

مولفان : سمانه مبرهن – سید مجید موسوی شیاده – موسی مهدی كرمی – المیرا علی اكبری – روشنك آذرافشار – سعیده شعبانی – محمد رضا زمانی – میلاد زمانی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:32
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سراسری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه ، 16 دی 1391 ، 14:00

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ٢جلد سراسری

Tests of executive MBA

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

آزاد و سراسری

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 دانش مسائل روز

3 استعداد آمادگی تحصیلی

4 -  ریاضیات عمومی

5 نظریه های عمومی مدیریت

6 زبان فارسی

مولفان : آزاده اویس قرنی – علیرضا زمانی – ندا رسولی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 16 دی 1391 ، 14:27
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 14:00

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ٢جلد آزاد

Tests of executive MBA

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

آزاد و سراسری

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 دانش مسائل روز

3 استعداد آمادگی تحصیلی

4 -  ریاضیات عمومی

5 نظریه های عمومی مدیریت

6 زبان فارسی

مولفان : آزاده اویس قرنی – علیرضا زمانی – ندا رسولی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:30
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب مجموعه سوالات شیمی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 13:56

مجموعه سوالات شیمی(٢جلد )  سراسری

مجموعه سوالات شیمی(٢جلد )  سراسری

Questions of general chemistry

با پاسخ تشریحی و ذکر منبع برای هر سوال

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 شیمی فیزیك

3 شیمی معدنی

4 -  شیمی آلی

5 شیمی تجزیه

مولفان : میلاد مسگر – شایسته رشدی فردوسی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:34
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی زراعت آزاد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 13:53

كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی زراعت

كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی زراعت آزاد

Master of Agriculture in Agricultural Engineering

دارای آزمونهای دانشگاه سراسری  و دانشگاه آزاد

با پاسخ تشریحی و ذکر منبع برای هر سوال

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 زراعت

3 فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 -  اكولوژی

5 خاك شناسی

6 طرح آزمایشهای كشاورزی

مولفان : مرتضی براتی – مهدی مومن – علی شهبازی – شینا زمان

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 11:01
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی زراعت سراسری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 13:53

كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی زراعت

كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی زراعت سراسری 

Master of Agriculture in Agricultural Engineering

دارای آزمونهای دانشگاه سراسری  و دانشگاه آزاد

با پاسخ تشریحی و ذکر منبع برای هر سوال

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 زراعت

3 فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 -  اكولوژی

5 خاك شناسی

6 طرح آزمایشهای كشاورزی

مولفان : مرتضی براتی – مهدی مومن – علی شهبازی – شینا زمان

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:30
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب اصلاح نباتات آزاد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 13:46

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات آزاد

Breeding

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی  اصلاح نباتات 

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 زراعت

3 آمار و احتمالات

4 -  اصلاح نباتات

5 ژنتیك

6 طرح آزمایشهای كشاورزی

مولف : مرتضی براتی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:45
ادامه مطلب...
 
خرید کتاب اصلاح نباتات سراسری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 13:46

اصلاح نباتات

اصلاح نباتات سراسری 

Breeding

مجموعه آزمونهای كارشناسی ارشد مهندسی كشاورزی  اصلاح نباتات 

شامل درسهای :

1 زبان عمومی و تخصصی

2 زراعت

3 آمار و احتمالات

4 -  اصلاح نباتات

5 ژنتیك

6 طرح آزمایشهای كشاورزی

مولف : مرتضی براتی

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 10:29
ادامه مطلب...
 
ارسال کتاب مجموعه سوالات پژوهش هنر سراسری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
شنبه ، 16 دی 1391 ، 13:42

مجموعه سوالات پژوهش هنر

مجموعه سوالات پژوهش هنر سراسری

( فلسفه هنر هنر اسلامی هنر دستی)

Of Art Research Questions

1 زبان عمومی و تخصصی

2 اصول فلسفه و عرفان اسلامی

3 فلسفه غرب و زیبایی شناسی

4 -  شناخت مواد و مصالح

5 فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

6 نقد هنری و ادبی

7 هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

مولف : شهروز مهاجر

 

قيمت : پشت جلد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 ارديبهشت 1393 ، 11:02
ادامه مطلب...
 


صفحه 1 از 2

تبلیغات

بنر

حاضرین در سایت

ما 50 مهمان آنلاین داریم

مطلع شدن از خدمات ما ....

با عضویت در این خبرنامه از برنامه ها و تغییرات کاری ما آگاه می شوید: کتب جدید آموزشی ، منتشران جدید، سمینارهای مختلف آموزشی.همه این مطالب به ایمیل شما ارسال می شود. با ما همراه شوید ...


   آدرس: تهران ، میدان انقلاب


تلفن تماس :-88944299--66401004--88944298

طراحی سايت و بهينه سازي توسط شرکت توسعه نسل وب